Σχετικά με τη γεωθερμία στις πόλεις

Σύστημα υπόγεια αποθήκευση θερμικής ενέργειας
Underground Termal Energy Storage

Η γεωθερμία αποτελεί μια βασική ποιοτική λύση για την προμήθεια ενέργειας και την εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας σε έξυπνες πόλεις.

Η γεωθερμική ενέργεια, από τη γη, είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που παρέχει θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Είναι μια ευέλικτη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ υψηλό συντελεστή φορτίου (> 80%), που στοχεύει στην εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δικτύου σε συνδυασμό με διάφορες άλλες τεχνολογίες. Η γεωθερμία μέσω των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας συμβάλλει επίσης, στα έξυπνα δίκτυα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας (smart electricity grids).

Επιπλέον, στις έξυπνες πόλεις, το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να συνδυαστεί με το δίκτυο παροχής θερμικής ενέργειας. Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί επίσης, μια πολύ καλή λύση τόσο για την παροχή θέρμανσης όσο και ψύξης και συνδυάζεται με την τεχνολογία της υπόγεια αποθήκευσης της θερμικής ενέργειας (τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες σε οποιοδήποτε βάθος). Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να προσφέρει θέρμανση και ψύξη μέσω της τηλεθέρμανσης πόλεων, σε μικρά και μεγάλα κτίρια, και σε άλλες εφαρμογές χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας.

 

Το έργο Regeocities εστιάζει στα αβαθή γεωθερμικά συστήματα στις πόλεις.


Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ)

photo 1