ReGeoCities projektbeskrivelse

Projektet ReGeoCities


Projektet REGEOCITIES fokuserer på lande med ambitiøse mål for overfladenær geotermi (jordvarme, jordvarmeboringer, grundvandsbaserede varmepumpeanlæg m.m.) i deres Nationale Handlingsplaner for Vedvarende Energi (National Renewable Energy Action Plan, NREAP) og på at opnå de 2020 mål for overfladenær geotermi der er sat i planerne, gennem identifikation og fjernelse af ikke-tekniske administrative / lovgivningsmæssige barrierer, nationalt såvel som lokalt.


Projektets formål er at:

1. Overvinde lovgivningsmæssige og administrative barrierer
2. Overføre best practice fra lande med stor udbredelse af jordvarme til de øvrige lande
3. Give anbefalinger til udvikling af en mere ensartet administration i EU
4. Få lokale myndigheder til at implementere projektresultater
5. Udvikle kursustilbud til administrativt personale i kommunerne
6. Medvirke til implementering af overfladenær geotermi i ”smart-cities” konceptetDet er tanken, at nogle af de byer og regioner der er nærmere knyttet til projektet vil begynde at implementere projektets resultater, med henblik på at fremme brugen af overfladenær geotermi og opnå de mål der er sat i handlingsplaner for vedvarende energi. De forventede primære aftagere af projektets resultater er således lokale, regionale og nationale beslutningstagere med ansvar for administrationen af områder der har med overfladenære geotermiske systemer at gøre.

Deltagerlande i Regeocities projektet