Om geotermisk energi i byer

Lagring af termisk energi i undergrunden
Underground Termal Energy Storage

Geotermisk energi er en vigtig teknologi i bestræbelserne for at levere energi og skabe balance mellem efterspørgsel og forsyning i “smart cities”.

Geotermisk energi fra jorden er en vedvarende energikilde som kan levere varme og strøm når som helst og hvor som helst. Geotermi er en fleksibel teknologi der kan producere strøm med en meget høj last (>80%), og medvirke til balancering af el-nettet i kombination med andre teknologier. Geotermi-sektoren er overbevist om nødvendigheden af, at bidrage til smarte el-net; også gennem brugen af jordvarmebaserede varmepumpesystemer.

I smart cities skal varmeforsyningen integreres med det smarte el-net: også her er geotermi en god løsning som kan levere både opvarmning og afkøling og fungere som en lagringsteknologi med lagring af varme i undergrunden ved både høj og lav temperatur og på lille og stor dybde. Geotermisk energi kan levere både opvarmning og afkøling til fjernvarmenet, små og store bygninger og andre anvendelser ved lave og middelhøje temperaturer.

Regeocities har fokus på anvendelsen af overfladenær geotermi i byer.
Jordvarmebaserede varmepumper

photo 1